Chirurgie

Op beide locaties beschikken we over een zeer goed uitgeruste operatiekamer en aparte comfortabele recoveryruimte. Zie rubriek onze praktijk.

Onze 3 dierenartsen bundelen samen meer dan 33 jaar chirurgie-ervaring waardoor wij in staat zijn om de meeste ingrepen zelf uit te voeren. Voor sommige orthopedische ingrepen zoals een osteosynthese doen we beroep op Dr. Ingrid Trommelmans die bij ons ter plaatse de operatie uitvoert waardoor de patiënt enkel in zeldzame gevallen nog verwezen dient te worden.

Hoe gaat de operatie van mijn dier in zijn werk?

Uw huisdier wordt nuchter aangeboden en geniet eerst een pre-anesthetisch onderzoek. Bij oudere dieren kan een voorafgaand bloedonderzoek interessant zijn. Hart en longen worden grondig afgeluisterd en een algemene check-up vindt plaats.

Vervolgens krijgt hij/zij een eerste spuitje. Dit is de sedatie waardoor uw hond rustig en slaperig wordt terwijl zijn baasje aanwezig is. Indien gewenst kan u uw huisdier ook gewoon afgeven zoals gebruikelijk is bij de kat. Samen met de sedatie wordt een sterke pijnstiller ingespoten.

Daarna brengen we de patient naar de operatiezaal waar een katheter in de poot wordt gestoken. Via dit rubber buisje wordt een sterk anestheticum ingespoten waardoor de hond binnen enkele seconden in diepe narcose gaat.


Op dit moment kunnen we een tracheotube via de keel in de luchtpijp brengen. Dit is het moment dat we u verzoeken om de O.K. te verlaten.

De tracheotube houdt de luchtwegen vrij en wordt aangesloten op het anesthesietoestel. Deze machine voorziet uw huisdier van een mengsel van slaapgas (isofluraan) en zuurstof gedurende de ganse ingreep. 

Deze procedure is zeer veilig ,daar we ten allen tijde de diepte van de narcose kunnen bijsturen. De intraveneuse lijn (katheter in de poot aangesloten op een infuus) zorgt voor extra veiligheid, net als de uitgebreide monitoring van de ademhalingsgassen ,hartritme en zuurstofsaturatie van het bloed.

Door de isofluraanverdamper te verminderen wordt de patient reeds enkele minuten na de heelkundige ingreep wakker. Ondertussen werd hij/zij reeds naar de recovery gebracht om daar zo comfortabel mogelijk op krachten te komen. Meestal kan de patiënt reeds dezelfde dag naar huis .

Waarom moet mijn hond/kat nuchter zijn?

De kans dat uw hond of kat misselijk wordt en gaat braken voor, tijdens of na de narcose is groot wanneer de maag gevuld is met voedsel. De tracheotube zorgt ervoor dat tijdens de ingreep de luchtwegen vrij blijven , maar bij het ontwaken wordt deze tube verwijderd. Wanneer uw hond of kat op dit moment braakt , kan dit in de luchtpijp terecht komen en ernstige complicaties zoals verstikking of longontsteking (pneumonie) veroorzaken.

Hoe zit het met konijnen?

Uiteraard opereren we ook konijntjes. Deze mogen echter niet uitgevast worden. Uitvasten kan een verstoring van de darmflora veroorzaken waardoor shock en sterfte kan optreden. Het anesthesieprotocol van het konijn is ook verschillend van hond en kat, maar wordt met minstens evenveel zorg toegepast.

Is een anesthesie gevaarlijk?

Elke narcose draagt een klein risico met zich mee, ook voor een jong en gezond dier. Wij beperken dit risico tot het minimum door de beste en nieuwste middelen te gebruiken ,goed te monitoren en steeds met minstens 2 personen te werken, waardoor de chirurg zich kan concentreren op de operatie terwijl de andere de anesthesie voor zijn/haar rekening neemt. Risico of schrik mag geen reden zijn om een noodzakelijke ingreep niet uit te voeren.

Welke operaties doen we zoal ?

Een greepje uit ons kunnen;

 • sterilisatie/castratie
 • miltextirpatie
 • darmresectie
 • ablatio uitwendige gehoorgang
 • entropion/ectropion
 • neusgatcorrectie bij stenose
 • huidchirurgie
 • urineblaaschirurgie
 • femurkopamputatie
 • osteosynthese
 • anaalklieren verwijderen
 • kruisbandchirurgie van de knie
 • vaginatumoren
 • mammatumoren
 • .........
 

Dierenvoeding

Info per diersoort