Laboanalyse

 

herschaalde kopie van fotos beveren 111

 

Om snel, efficiënt en accuraat te kunnen werken worden de meeste analyses door een
professioneel labo uitgevoerd. De uitslag van een bloedonderzoek komt meestal nog dezelfde
dag van bloedname bij ons binnen, waardoor we snel kunnen optreden indien noodzakelijk.

Bloedonderzoek:

Naargelang de symptomen van de patiënt en de ernst van de aandoening wordt al of niet
overgegaan tot bloedname voor een analyse. Verschillende onderzoeksprofielen kunnen
aangevraagd worden. Wij beslissen hierover in samenspraak met de eigenaar.

De hematologie onderzoekt de rode bloedcellen (RBC) en de witte bloedcellen (WBC) waar-
door we een beeld kunnen krijgen over de aard van het probleem nl. infectieus, niet
infectieus, tumoraal, acuut of chronisch.

De biochemie bepaald enzymen en andere lichaamsstoffen die  de werking van de organen
weergeven.

Een bloedonderzoek kan ook routinematig  gebeuren. Vaak kan men bij oudere dieren
of voor een narcose een screening laten uitvoeren om vroegtijdig een aandoening te
diagnostiseren. Dit kan het leven van uw huisdier verlengen door een snellere aanpak van het
probleem , ook indien de patiënt nog symptomenvrij zou zijn.

 Urineonderzoek:

Wanneer uw hond klachten vertoont zoals polydipsie (teveel  drinken) of polyurie (teveel
plassen) wordt het bloedonderzoek altijd gecombineerd met een urineonderzoek.

Ook bij het vermoeden van een urineweginfectie kan een urineonderzoek hierover
zekerheid bieden. Urinesediment zoals struvietkristallen of oxalaatkristallen zijn microscopisch
zichtbaar en vereisen een specifieke aanpak.

 Weefselonderzoek :

In de cytologie prikken we het weefsel aan met een naald. Dit is de dunnenaald staalname.
Een kleine hoeveelheid cellen wordt door de naald opgenomen en op een draagglaasje
uitgestreken. Na fixatie en kleuren van het materiaal kan dit staal rechtstreeks onder de
microscoop bekeken worden. Deze methode geeft vaak al voldoende informatie om een
oordeel te vellen over welk soort weefsel het gaat en over de aard van het letsel  (ontsteking,
cyste, tumor of hyperplasie, goedaardig of kwaadaardig). 

Voor histologie is een groter weefselfragment nodig. Dit stukje weefsel wordt een
biopt of biopsie genoemd en wordt in formol gefixeerd. Kleuringen en coupes worden in het
labo gemaakt waardoor het celverband intact blijft en extra info verkregen kan worden. Deze
staalname gebeurt onder plaatselijke narcose ,onder sedatie (versuffing) of zelfs onder
algemene narcose.   Na een chirurgische excisie van het letsel kan dit onderzoek nuttig zijn
om te beoordelen of de wondranden vrij zijn van tumorcellen of om beter te kunnen
inschatten hoe te reageren bij recidieven (hervallen).   

 Mestonderzoek:

Onderzoek van de stoelgang of faeces vertelt ons iets over parasitaire besmettingen zoals
wormen, eencelligen of flagellaten. Zie rubriek wormen. Bij chronische diarree wordt ook de
vertering getest van eiwitten, spiervezels, vetten enz.....

 

Dierenvoeding

Info per diersoort